St. Nicholas School

St. Nicholas School

Carrer de Provença, 283 - 08037 Barcelona
T. 93 215 49 53 - 
www.saintnicholasschool.es

 

Sant Nicholas School és un col·legi privat concertat que comprèn totes les etapes d'escolaritat: E. Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Sant Nicholas neix amb el propòsit d'educar els seus alumnes en les actituds, competències, habilitats intel·lectuals i valors que els permeti ser feliços i conèixer i desenvolupar el seu màxim potencial com a persones.
El nostre objectiu és fer de cada un dels nostres alumnes la millor versió de si mateixos, estimulant el procés de recerca i descobriment de la persona i forjant-hi una ferma consciència social alhora que els acompanyem en el seu camí a la felicitat, identificant la seva passió, afavorint el seu equilibri emocional i encoratjant-en la consecució dels seus somnis.
El nostre programa educatiu ofereix una sòlida formació intel·lectual mitjançant una orientació internacional que reforça l'educació trilingüe, situant a l'alumne com a veritable protagonista del seu aprenentatge i portant a terme un seguiment individualitzat de la seva formació personal.

 

Sant Nicholas School és un col·legi privat concertat que comprèn totes les etapes d'escolaritat: E. Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Sant Nicholas neix amb el propòsit d'educar els seus alumnes en les actituds, competències, habilitats intel·lectuals i valors que els permeti ser feliços i conèixer i desenvolupar el seu màxim potencial com a persones.

El nostre objectiu és fer de cada un dels nostres alumnes la millor versió de si mateixos, estimulant el procés de recerca i descobriment de la persona i forjant-hi una ferma consciència social alhora que els acompanyem en el seu camí a la felicitat, identificant la seva passió, afavorint el seu equilibri emocional i encoratjant-en la consecució dels seus somnis.

El nostre programa educatiu ofereix una sòlida formació intel·lectual mitjançant una orientació internacional que reforça l'educació trilingüe, situant a l'alumne com a veritable protagonista del seu aprenentatge i portant a terme un seguiment individualitzat de la seva formació personal.

Podeu filtrar els articles de l'uniforme del col·legi St. Nicholas School per curs escolar a la pestanya "cursos"