Formes de pagament

Visa o Mastercard

Li garantim que cadascuna de les transaccions realitzades en surfdevils.com és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, utilizant un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrats en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda del Banc).

A més li informem que en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat en la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic Segur). D'aquesta forma, si és titular d'una targeta "securizada" sempre podrà efectuar pagaments amb targeta VISA o MASTERCARD en la nostra tenda.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Que és CES (Comerç Electrònic Segur)?

CES és un sistema per assegurar les transaccions en Internet promogut per Visa Internacional, Mastercard, Microsoft i Netscape, entre uns altres. La fi principal és donar major seguretat tant a l'usuari d'Internet com als comerços que venen a través de la Xarxa en autenticar al comprador com a legítim titular de la targeta que està utilitzant.

En la pràctica, en pagar amb una targeta VISA o MASTERCARD "securizada", se li sol·licitarà, a més del nom i data de caducitat, una clau personal d'ús exclusiu per a compres per Internet que li identifica, de manera inequívoca, com el seu propietari. D'aquesta forma, ningú podrà fer una compra en Internet si desconeix aquesta clau. Podrà distingir si està activat el protócol de Comerç Electrònic Segur pels logos de VISA "Verified by VISA" i de Mastercard "Mastercard Secure Code".

Si encara no ha rebut una clau personal d'ús exclusiu per a pagaments en Internet, li aconsellem que sol·liciti a la seva entitat financera adherir les seves targetes al servei de Comerç Electrònic Segur. Per a això pot posar-se en contacte amb el seu banc o si és client de banca electrònica podrà demanar-ho online directament.

A continuació li vam mostrar uns links on podrà comprovar si el seu banc està o no afiliat a Verified By Visa o Mastercard Secure Code:

  • Europa
  • America Llatina i Carib
  • Àsia - Pacific
  • USA

El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i surfdevils, entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta en la nostra tenda on-line.